Marka Başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gün, saat ve dakika itibariyle değerlendirmeye alınır. Başka firmalarca sizden sonra yapılan tescil başvuruları (aynı veya ayırt edilemeyecek derecede aynı mal ve/veya hizmetler için) Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından reddedilir.

Tescilli bir markanın kullanım hakkı sadece tescil edildiği ülke içerisinde geçerlidir. Tescilli marka başka firmalarca; söz konusu tescilli markanın aynı mal ve/veya hizmetleri için kullanılamaz. Tescil sahibi firma, tescilli markasının taklit edildiğini kanıtladığı takdirde, taklit edilen malları toplatabilir veya söz konusu hizmeti durdurabilir. Yargıya başvurması halinde uğramış olduğu maddi ve manevi zararın temini için tazminat davası açabilir.

Tescilli bir marka satış yolu ile bir başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edilebilir, lisans (kullanım izni) verilebilir, işletmeden ayrı olarak rehin ve teminat olarak gösterilebilir.

Bilgi verebilmemiz için sizi aramamızı ister misiniz?

Size ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinizi paylaşın, patent ve marka tescili hakkında tüm sorularınızı cevaplamak için arayalım.