Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan marka tescil başvurusu, Enstitü tarafından 5-­6 ay gibi bir süreliğine İnceleme ve Değerlendirmeye tabi tutulur. İnceleme ve Değerlendirme kararının olumlu çıkması halinde marka, tescil edileceği yönünde 3 ay süresince üçüncü şahısların dikkatine ilan edilir. Bu süreç içerisinde itiraz edilmeyen markalar, tescil işlemlerinin marka sahibi ve/veya vekili tarafından tamamlanması koşuluyla Türk Patent Enstitüsü tarafından kesin olarak kabul edilerek, yaklaşık 9­-11 ay sonra marka tescil belgesi düzenlenir.

Askı (ilan) süresi içerisinde itiraz edilen markalar ise, Enstitü tarafından incelenir ve itirazın kısmen ve/veya tamamen kabulüne ve/veya reddine karar verilir. Yapılan itiraz marka tescil sürecini 4­-6 ay daha uzatmaktadır. Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından çıkartılan itiraz sonucunun kararına tebliğ tarihinden itibaren 2 ay içerisinde taraflarca ikinci kez itiraz etme hakkı mevcut olup, yapılan itiraz Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) tarafından karara bağlanır. Bu süreç ise yaklaşık 6-­8 ay sürmektedir. Kurul kararı nihai bir karar olup, kararın tebliği tarihinden itibaren 2 ay içerisinde taraflarca mahkemeye, kararın iptali davası açılabilir.

Görüldüğü gibi, markanın başvurusundan başlayıp 2 kez itiraz durumu ile karşılaşılması halinde, marka hakkındaki kesin kararın çıkması yaklaşık 24 ay sürmektedir.

Bilgi verebilmemiz için sizi aramamızı ister misiniz?

Size ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinizi paylaşın, patent ve marka tescili hakkında tüm sorularınızı cevaplamak için arayalım.