Marka başvuru işlemleri süreç içerisinde itiraza konu olabildiği gibi, marka tescili gerçekleştirildikten sonra sektöründe benzer markalar oluşması halinde de tescilli marka sahibince itiraz edilmesi koşulu ile benzer itirazlar gerçekleşebilmektedir.

Marka itiraz işlemleri, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Marka itiraz işlemleri 2 başlık altında toplanılır.

  • Marka İlana İtiraz İşlemleri

Marka ilana itiraz işlemleri,  6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6. Maddesi kapsamında yapılan itirazları kapsamaktadır. Bahsi geçen itiraz konuları ana hatları ile, aynı veya benzer sektörde faaliyet gösteren, aynı veya benzer markaların ilana çıkması ve asıl hak sahibinin itirazını konu edinmektedir. Yine temsilci tarafından yapılan izinsiz başvurular ve kötü niyetli başvurular da itiraza konu olmaktadır.

Marka ilana itiraz işlemleri, itiraza konu markanın Resmi Marka Bülteninde ilana çıktığı tarih itibari ile 2 aylık süre içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Marka ilana itiraz işleminde, itiraz gerekçeleri açıkça izah edilmeli ilgili kanun maddeleri ile ilişkilendirilmeli, kimi zaman kullanım kanıtlayıcı evraklar ve emsal kararlar ile de desteklenmelidir.

  • Marka Karara İtiraz İşlemleri

Marka karara itiraz işlemleri, Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanlarınca alınan kararlara itirazları kapsamaktadır.

Marka karara itiraz işlemi, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 5. Maddesi kapsamında yapılan itirazları kapsamaktadır. Bahsi geçen itiraz konuları ana hatları ile, aynı veya benzer sektörde faaliyet gösteren, aynı veya benzer markaların varlığı, markanın anlamının genel içerikli ve vasıf belirten, ahlaka ve kamu düzenine aykırı kelimeler içermesi olabilir. 

Marka karara itiraz işlemi Kurum kararının tebliğ edilmesi itibari ile 2 aylık süre içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Marka karara itiraz işleminde, itiraz gerekçeleri açıkça izah edilmeli ilgili kanun maddeleri ile ilişkilendirilmeli, kimi zaman kullanım kanıtlayıcı evraklar ve emsal kararlar ile de desteklenmelidir.

Gordion Patent olarak, müvekkillerimizin itiraz dosyalarının hazırlanması ve süreçlerinin yürütülmesi konusunda danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

 

Bilgi verebilmemiz için sizi aramamızı ister misiniz?

Size ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinizi paylaşın, patent ve marka tescili hakkında tüm sorularınızı cevaplamak için arayalım.

Gordion Patent'e hoşgeldiniz.