13 Tem

Patent başvurusu işlemi, buluş sahibinin buluşunun, taklit edilip kullanılmasını, izinsiz üretilmesini, satılmasını ve kâr elde edilmesini engellemek amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu‘na patent tescil belgesi almak için yaptığı başvuru işlemidir.

Patent tescil belgesi alabilmek için öncelikle Türk Patent ve Marka Kurumu’na patent başvurusu yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonraki süreç olumlu işlerse buluş sahibi patent tescil belgesini almış olur. Patent tescil belgesi ile birlikte buluşunu mülk veya ticari varlık gibi satıp, kiraya verebilir.

Bir buluşun patent başvurusunu yapmak, izinsiz kullanım, üretim, taklit ve haksız kazanç gibi durumlarda buluşunuzu güvence altına almayı sağlar. Fakat bulduğunuzu düşündüğünüz buluş ile daha önceden patent tescil belgesi alınmış veya patent başvurusu yapılmış bir buluşun haklarını ihlal de edebilirsiniz. Bu nedenle başvuru işlemleri için patent tescil başvurusu yapılmadan önce, ön araştırma yapılmasında fayda vardır. Bu ön araştırmanın amacı buluşun yeni olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmak, ve bu sayede de başvuru sürecinde zaman kaybı ve maliyet kaybı yaşanmasının önüne geçilmesini sağlamaktır.  

Patent başvurusu yapmadan önce patent araştırma işlemi Türk Patent ve Marka Kurumu internet sayası üzerinden yapılabilir. Bu süreçte bir danışmanlık firması ile çalışmak yararınıza olacaktır. Gordion Patent olarak patent araştırma safhasında, talepler doğrultusunda detaylı araştırma yapıp bilgilendirme yapmaktayız.

Patent tescili için en önemli aşama olan ön araştırmanın tamamlanması akabinde patent başvuru dosyasının eksiksiz bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Patent başvurusu için gerekli evraklar:

  • Başvuru formu; Başvuru sahibi ve buluş sahibi bilgilerini içermektedir.
  • Başvuru Ücreti Dekontu; Başvuru işleminden önce işlem bedelinin yatırılması gerekmektedir.
  • Tarifname; Başvuruya konu buluşun, eksiksiz ve detaylı anlatımını kapsar. Yapılan bu açıklamalar dosyanızın şekillenmesini sağlayacaktır.
  • İstemler;  Patent dosyasının bu kısmında isteklerinizi açıkça belirtmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde fikriniz, soyut bir düşünceden öteye geçemez. 
  • Özet; Patent dosyasının toparlandığı ve şekillendiği kısımdır. Özet kısmında fikrinizin hangi alanda ne gibi katkılar sağlayacağı açıkça ifade edilmelidir.
  • Resimler (tercihen); Fikrinizin uygulama alanına dair görsel anlatım yapılmalıdır. Soyut fikirden, somut fikre geçişte bu görsel anlatım anlaşılır olmalı ve dosyayı inceleyen kişinin gözünde canlanıyor olmalıdır. 

Bu evrak ve belgelerin tamamlanması sonrası online olarak başvuru yapılabilir.

Patent başvurusu

Türkiye’de Patent başvuru işlemi Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleştirilir.  Türk Patent ve Marka Kurumu’na dosya sunulduktan sonra ortalama 2-3 ay içerisinde başvuru incelenir. Bu aşama da yapılan inceleme, buluşun patent tesciline konu olup olmayacağı ve dosyanın şekli yönden başvuruya uygunluğu incelenir.

Sonraki aşama da patent başvurusundan sonraki 12 ay içerisinde buluşun yeni ve sanayiye uygulanabilir olup olmadığı değerlendirilir.

Bir sonraki aşama yayın aşamasıdır. Başvuru, ilan edildikten sonraki 6 ay içerisinde üçüncü kişiler / firmalar başvuruya itiraz edebilir. Patent başvurusuna itiraz gelmesi halinde, başvuru sahibinin kendini savunması / karşı görüş sunması için tebliğ tarihi itibari ile 3 ay zamanı bulunmaktadır. Gelen itiraz ve karşı görüşün Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanınca değerlendirmesi sonucunda, başvuru sahibinin haklı olduğu sonucuna ulaşılırsa, işlemler kaldığı yerden devam eder. Ancak başvuru dosyasına gelen itiraz haklı bir itiraz ise ve patent başvuru sahibi haksız görülürse başvuru geçersiz hale gelir.

İlan aşamasında itiraz gelmemesi veya gelen itirazın haksız bir itiraz olması ve işlemlerin devamlılığına karar verilmesi halinde ortalama 1-2 ay içerisinde patent tescil kararı yazılır ve tescil belge ücreti ödenmesi ve bildirimi yapılması akabinde tescil belgesi başvuru sahibini gönderilir.

Patent tescilinin sağlanması, işlemlerin tamamlanması için yeterli değildir. Devamında her sene süresi geldiğinde patent yıllık ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir. Süresi içerisinde ödemesi yapılmamış yıllık ücretler, süre bitiminden sonraki 6 ay içerisinde +%25 artışla cezalı olarak ödenebilir. Bu süre içerisinde, herhangi bir mücbir sebep olmaksızın yıllık ücret ödemesi yapılmaması halinde patent hakkı, yıllık ücretin son ödeme tarihi itibari ile sona erecektir.

Patent başvurusunun tescili devam ederken ve tescil belgesinin alındıktan sonraki takip edilmesi gereken en önemli işlem yıllık sicil ücretlerinin zamanında ödenmesidir. Yıllarca emek vererek ve ciddi yatırımlar yaparak oluşturduğunuz buluşun, tescilini sağlamanız sonrasında yıllık ücret ödemesinin yapılmaması, tescilinizin yürürlükten kalkmasına, kamuya mâl olmasına sebep olabilir.

Gordion Patent olarak, araştırma sürecinden itibaren, patent başvurusu dosyalarının hazırlanması, işlem süreç takiplerinin yapılması ve yıllık sicil ücret ödemelerinin takibi ve işlemlerinin yapılması hususunda danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Patent başvuru işlemleri konularında firmamız ile irtibata geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

Gordion Patent'e hoşgeldiniz.