Standartlarınızı Oluşturalım!

ISO International Organization for Standardization’ın kısaltması olup Uluslararası Standart Örgütünün hazırlamış olduğu kalite yönetim sistemleri standardıdır.

ISO 9001 sistemi kuruluşların kendilerini geliştirmesi, bir düzen ve disiplin içinde sistematik olarak çalışabilmeleri için uygun bir ortam hazırlar. ISO 9001 reklam ve prestij kazandırmasına ek olarak kuruluşlara işleyişlerini yeniden gözden geçirme ve sürekli iyileştirme olgusunu kazandırır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, günümüzde pek çok kuruluşun uygulamaya koyduğu ve kurumsallaşmada büyük önem arz eden bir standart olması itibariyle oldukça kıymetlidir. Artık büyümekte olan ya da günümüz rekabetçi ortam koşullarında, sürekli yenilenerek bir adım öne geçmeyi hedefleyen firmalar için olmazsa olmaz bir sistem haline gelmiştir.

İşletmeler ISO 9001 kalite belgesini alabilmek için, kalite yönetim sistemlerini tanımlamalı ve işleri tanımlandığı gibi yürütmelidirler. Bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip personel istihdamı sıkıntılı olduğundan pek çok firma danışmanlık desteği almayı uygun görmektedir. Aylar süren çalışmalar neticesinde işletmelerin kurdukları ISO 9001 sistemi, standardın şartlarını karşılaması durumunda ve yapılan denetimler sonucunda başarılı olunması halinde firmaların ISO 9001 KALİTE BELGESİ almaya hak kazanmalarıyla neticelenmektedir. Sistemin sağlıklı işleyip işlemediği de her yıl yapılan ara denetimlerle ölçülmektedir. Böylece yapılan çalışmaların meyvesi olarak kuruluşların kaliteli ürün ya da hizmet ürettiği ISO 9001 belgesiyle ispatlanmış olur.

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE), Ülkemizde standardı meydana getiren hususlarda, üretime yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış kuruluşların söz konusu mamullerinin, alakalı Türk Standartlarına uygunluğunu gösteren ve yapılan anlaşma ile TSE markasının faaliyet  hakkı verilerek şirket adına oluşturulan, üzerinde TSE amblemini kullanacak mamullerin ticari markasını, sınıfını, cinsini, türünü ve  tipini belirten, geçerlilik süresi bir sene ile sınırlı olan belgedir.

Gordion Patent olarak firmamız yıllar boyu kazandığı bilgi, birikim ve tecrübesiyle Kalite Belgeleri, TSE, CE, Hizmet Yeterlilik Belgesi, Helal Gıda vb. belgelerin başvurularından itibaren, denetimlerden başarıyla geçilmesi, belgelerin ve doğru uygulamaların işletmenize kazandırılmasına kadar olan süreçte gereken her türlü desteği vermektedir.

Gordion Patent'e hoşgeldiniz.