Patent hakkının ihlali, patent hakkına tecavüz oluşturan fiillerin gerçekleştirilmesiyle oluşan ve yargılamaya sıklıkla konu olan bir durumdur.

İhlal durumunda kişinin başvurabileceği hukuki yollar önemli ayrıntılar içerir.

Patent hakkına tecavüz durumları, patent sahibinin bilgisi ve izni olmaksızın, patente konu buluşun 3. Kişilerce ticari amaçla kullanımı, elde tutulması, çoğaltılması, satılması, patent haklarını gasp etmek patent hakkına tecavüz durumlarını oluşturmaktadır.

Patent sahibi tarafından, sözleşme yolu ile lisans verildiği durumlarda, lisans alan tarafça lisansa konu kullanımın genişletilmesi, lisans yolu ile verilmiş hakları 3. Kişilere devretmesi de patent hakkına tecavüz durumunu oluşturur.

Patent hakkına tecavüz durumunda başvuru sahibinin başvurabileceği hukuki yollar 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 141. Maddesi ve devamında belirtilmiştir.

Bir fiilin patent hakkına tecavüz durumuna konu olup olmayacağına dair değerlendirme de dikkat edilmesi gereken birçok husus vardır. İhlal olduğunun tespitinin yapılması ve ardından bu durumun ortadan kaldırılması için hukuki destek alınmalıdır.

Patent Hakkına Tecavüz Sayılabilecek Olan Fiiller,

 • Patent konusu buluşu, patent sahibinin izni olmadan kısmen veya tamamen üreterek taklit etme,
 • Taklit ederek üretilen ürünlerin satılması, dağıtılması, ithal edilmesi, ticari amaçlar için kullanılması, sözleşmeye konu edilmesi,
 • Tescil ile kazanılan patent hakkının gasp edilmesi,
 • Patent hakkı sahibi tarafından lisans yolu ile verilen kullanım haklarının genişletilmesi ve devredilmesi,
 • Patent konusunun bir usül olması durumunda bu usulün izinsiz kullanılması, satılması, bu usül ile üretilen ürünlerin satılması, dağıtılması, ticari amaçlar için kullanılması, sözleşmeye konu edilmesi.

Fiilleri patent hakkına tecavüze örnektir. Patent hakkına tecavüz durumunun tespiti için patent kapsamının belirlenmesi oldukça önemlidir.

Patent hakkına tecavüz hallerinde çoğunlukla kısmen taklit edilerek ürün üretilmesi durumlarına da rastlanır. Kısmen taklit edilmesi de patent hakkına tecavüz durumunu değiştirmez ve bu konuda dava konusu olabilir.

Patent hakkına tecavüz durumunda başvuru sahibinin başvurması gereken yollar,

 • Fiilin patent hakkına tecavüz olup olmadığının tespiti,
 • Patent hakkına tecavüz filinin önlenmesi,
 • Patent hakkına tecavüz filinin durdurulması,
 • Patent hakkına tecavüz sonucu oluşan maddi manevi zararın tazmini,
 • Patent hakkına tecavüze konu ürünlere el konulması,
 • Patent hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle masraflar tecavüz edene ait olmak üzere el konulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası taleplerinde bulunabilir.

Söz konusu taleplere ilişkin yetkili mahkeme Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesidir. Bu mahkemenin kurulmamış olduğu yerlerde görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi olacaktır.
Patent hakkına tecavüz durumunun fark edilmesi halinde, gecikmeksizin ihlal önlenmeli, ortaya çıkan zararlar nedeniyle de tazminat talep edilmelidir.

Patent hakkına tecavüz durumları konusunda detaylı bilgi için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.

Bilgi verebilmemiz için sizi aramamızı ister misiniz?

Size ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinizi paylaşın, patent ve marka tescili hakkında tüm sorularınızı cevaplamak için arayalım.

Gordion Patent'e hoşgeldiniz.