Patent sahibinin bilgisi ve izni olmaksızın, patente konu buluşun 3. Kişilerce ticari amaçla kullanımı, elde tutulması, çoğaltılması, satılması, patent haklarını gasp etmek durumu patent hakkına tecavüze örnektir.

Patent sahibi tarafından, sözleşme yolu ile zorunlu lisans veya lisans verildiği durumlarda, lisans alan tarafça lisansa konu kullanımın genişletilmesi, lisans yolu ile verilmiş hakları 3. Kişilere devretmek de patent haklarının ihlali anlamına gelir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 141. Maddesinde detaylı bilgiye yer verilmiştir.

Tüm bu ihlal durumlarında asıl patent hak sahibi;

  • Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti,
  • Tecavüz filinin önlenmesi,
  • Tecavüz filinin durdurulması,
  • Tecavüz sonucu oluşsan maddi manevi zararın tazmini,
  • Tecavüze konu ürünlere el konulması,
  • Tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle masraflar tecavüz edene ait olmak üzere el konulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası

Taleplerinde bulunabilir.

Patent hakkına tecavüz durumları konusunda detaylı bilgi için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.

Bilgi verebilmemiz için sizi aramamızı ister misiniz?

Size ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinizi paylaşın, patent ve marka tescili hakkında tüm sorularınızı cevaplamak için arayalım.

Gordion Patent'e hoşgeldiniz.