Başvuru öncesi patent araştırması tamamlanmış ve patent verilebilirlik kriterlerine haiz buluşun patent tescil başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumuna gerçekleştirildikten sonra, kurumdaki uzmanlarca öncelikle dosyanın şekli incelemesi gerçekleştirilir. Dosyanın şeklen de tescile uygun olması durumunda Türk Patent ve Marka Kurumu, araştırma ücretinin ödenmesi ve araştırma kuruluşunun seçilmesi için resmi bir yazı gönderir.

Başvuru sahibi adına araştırma kuruluşu da seçilmesi sureti ile gerekli dosya Kuruma gönderilir ve patent dosyası ilgili araştırma kuruluşuna gönderilerek, araştırma sürecine başlanılır.

Araştırma sonucuna bağlı olarak sistem tercihi bilgisi talep edilir. Sistem tercihinin de belirlenmesi ile gerekirse tarifname ve istemlerde değişiklik yapılabilir.

Patent tescili, sadece tescilin sağlandığı ülkede koruma sağlar. Uluslararası bir tescil talep edilmesi durumunda, başvuru tarihinden (varsa rüçhan tarihinden) itibaren 1 yıl içerisinde seçilen ülkelerde patent tescil başvurusunda bulunulabilir.

Patent tescili, yıllık ücretleri de ödenmesi koşulu ile en fazla 20 sene koruma sağlamaktadır. 20 senenin sonunda herkes tarafından kullanıma açık hale gelir.

Bilgi verebilmemiz için sizi aramamızı ister misiniz?

Size ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinizi paylaşın, patent ve marka tescili hakkında tüm sorularınızı cevaplamak için arayalım.

Gordion Patent'e hoşgeldiniz.