27 Oca

Marka tescili, bir işletmeye ait markaların hukuki yollarla korunmasını sağlayan bir işlemdir. Marka tescili ile markaya ait tüm haklar marka başvuru adına kayıt edilmiş olur.

Marka tescili için gerekli evraklar ve prosedürler bulunmaktadır. Tüm şartları sağlayan marka, Türkiye de Türk Patent ve Marka Kurumunca koruma altına alınmış olur.

Marka tescili için, başvuru süreci aşamaları:

 1. Öncelikle marka tesciline konu markanın sektör belirlemesi yapılması gerekir.
 2. Sektörü belirlenen markanın sınıflandırma listesinde karşılığı olan sınıf veya sınıfları belirlenir.
 3. Tescile konu markanın ilgili sınıflar kapsamında marka araştırması yapılır.
 4. Marka araştırması sonucunda tescile uygun olan markanın logo örneği oluşturulur. İsteğe bağlı olarak, logosuz, düzyazılı olarak da marka tescil başvurusu yapılabilir.
 5. Marka tescili için gerekli olan evraklar tamamlanır. Gerekli evraklara, web sitemizde yer alan marka başvuru sayfamızdan ulaşılabilir.
 6. Varsa marka logo örneği, başvuru için gerekli evraklar ve ödemenin gönderilmesi akabinde marka tescili başvurusu yapılır.
 7. Marka başvurusu yapılan dosya TPMK tarafından şekli olarak incelenir.
 8. TPMK şekli inceleme sonrası marka başvurusunu inceler.
 9. Marka, Resmi Marka Bülteninde 2 ay ilan edilir.
 10. İlan süresi içerisinde markaya itiraz gelmemesi halinde 2 ayın sonunda markanın tesciline karar verilir. Ve belge bedelinin ödenmesi ve işlemin tamamlanması akabinde, marka tescili kesinlik kazanır, sicile kaydedilir ve başvuru sahibi adına 10 yıl koruma altına alınmış olur.
 11. İlan süresi içerisinde markaya itiraz gelmesi halinde, marka başvuru sahibine savunma yapması için 1 ay süre tanınır. Sonrasında mevcutta olan bilgi ve belgeler dahilinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından karar verilir. Söz konusu karar nihai bir karar olmamakla birlikte taraflar karara itiraz edebilir. Sonraki itiraz sonucu YİDK (Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu) tarafından verilir ve nihai bir karardır. YİDK kararlarına süresi içerisinde dava açılabilir.
 12. Marka sahibine ait birden fazla marka olmaması halinde her bir marka için ayrı ayrı marka tescil müracaatında bulunulması gerekmektedir.

Marka tescili sağlanan markanın tescil belgesinin koruma sağlama süresi 10 yıldır. Marka tescili her 10 yılda yenilenmelidir. Süresi içerisinde marka yenilemesi yapılmayan marka için, +6 ay ek ücret ödenmesi koşulu ile cezalı yenileme süresi bulunmaktadır. Bu süre içerisinde de yenilemesi yapılmayan marka tescilinin koruması sona erer. Marka başvurusu sahibi tekrar markaya sahip olmak isterse, sıfırdan marka başvurusunda bulunması gerekmektedir. Marka yenileme işlemleri ile ilgili detaylı bilgiye, web sitemizde yer alan marka yenileme yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Marka tescili Türkiye de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından gerçekleştirilir.

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde, marka tescil başvuru, tasarım tescil başvuru, faydalı model tescil başvuru, patent tescil başvuru, coğrafi işaret tescil başvuru işlemleri gerçekleştirilir. İlgili dosyalar kapsamında itiraz, karşı görüş, devir, lisans, değişiklik işlemleri de yine Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleştirilir.

Türkiye de fikri ürün ve hizmetlerin, yeniliklerin, sınai mülkiyet haklarının kanunen korunmasını sağlayan kurum Türk Patent ve Marka Kurumu’dur.

Marka tescil başvurusu süreçlerinde, sürecin eksiksiz ve sağlıklı ilerlemesi için marka vekilleri ile çalışmanız daha faydalı olacaktır. Aksi halde, marka tescil başvurusu süreçlerinde yapılan bir yanlış, başvuru da yapılan bir eksikliğe veya marka tescil başvurusunun iptaline neden olabilir. İptal edilen marka tescil başvurusunda harç bedellerinin iadesi mümkün değildir. Marka tescil başvurusu öncesi marka araştırma süreci ile başlar. Marka sınıfları içerisinde araştırma yapmak gerekmektedir. Hizmet ve ürün sınıfları olarak iki tür sınıf bulunmaktadır. Bu sınıflar içerisinden ürünün ya da hizmetin sınıfı belirlenmelidir. Sınıf belirlemesinin eksiksiz yapılması başvurunun eksiksiz olması için çok önemlidir. Sınıfların eksik veya yanlış belirlenmesi halinde sınıflarda değişiklik yapılamayacağından, başvurunuzun gereksiz bir başvuru olmasına sebep olacaktır.

Marka tescil başvurusu, mevcutta henüz daha kullanılmayan bir marka için de yapılabilmektedir ancak marka tescili sonrasında başvuru yapılan markanın tescil tarihi itibari ile 5 yıl içerisinde kullanılması gerekmektedir. Aksi halde 5 yıl içinde kullanılmayan marka tescili için iptal kararı çıkabilir. Eskiden marka iptal kararları ilgili mahkeme tarafından verilmekteydi. Ancak 2024 yılı itibari ile marka iptal kararları konusunda yetki Türk Patent ve Marka Kurumuna verilmiştir. Bu konuda detaylı bilgiye web sitemizde blog sayfamızda yer alan Marka İptal İşlemlerinde Geri Sayım yazımızdan ulaşılabilir.

Bir cevap yazın

Gordion Patent'e hoşgeldiniz.