09 Ara

Sınai hakların korunmasını düzenleyen, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) 10.01.2017 tarihli Resmi Gazete de yayınlanması akabinde hükümlerin çoğu için uygulamaya konmuştur.

Ancak,  marka iptal halleri ve iptal talebi başlıklı 26. Maddesinin, SMK’nın yayımının 7. Yılında uygulamaya konacağı belirlenmiştir. Bu da marka iptal halleri ve iptal talebi prosedürlerinin 10.01.2024 tarihinde değişeceği anlamına gelmektedir.

Şu an da ki uygulama da marka iptal yetkileri Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerindedir.

Herhangi bir dosya için marka iptal yetkisini kullanan Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri marka iptal kararını Türk Patent ve Marka Kurumu(TPMK)’na yollamaktadır. TPMK ise söz konusu kararı sicile işlemekte ve marka iptal şerhi koymaktadır.

10.01.2024 tarihi itibari ile mevcut uygulamada bir değişiklik olmayacağı gibi söz konusu marka iptal kararlarını TPMK kendi bünyesinde verebilecektir.

Bu durum Mahkemelerin iş yükünü azaltacağı gibi, marka iptal talebinde bulunan kişilerinde makul bir sürede karara kavuşmasını sağlayacaktır.

Uygulamaya ilişkin 20.10.2023 tarihinde “Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ilan edilmiş ve görüşe sunulmuştur. Açıklanan yönetmelik taslağına göre, marka iptal talebinde bulunulması için TPMK’nın belirleyeceği bir ücretinde olacağı aşikardır. Henüz ücretler konusunda bir açıklama yapılmamış ama yeni yıl itibari ile ücret tarifesinde belirtilmesi beklenmektedir.

Peki marka iptal kararı ne tür durumlarda alınacaktır?

  1. Bir markanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde, tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından ve haklı bir sebep olmadan, marka sahibi tarafından marka kullanımına 5 yıl ara verilmesi veya markanın kullanılmaması durumunda,
  2. 5 yıllık sürenin dolması ile marka iptal talebinin Kurum’a sunulduğu tarih arasında, tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından markanın kullanılmış olması halinde, marka iptal talebi reddedilecektir. Ancak, marka iptal talebinde bulunulacağı düşünülerek marka kullanımı gerçekleşmişse, talebin Kurum’a sunulmasından önceki 3 ay içinde gerçekleşen kullanım dikkate alınmayacaktır.
  • Marka sahibinin gerekli tedbirleri almaması sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi.
  • Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler kapsamında tüketicileri,  ürün veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması.
  • SMK’nın 32. maddesi uyarınca, garanti markası veya ortak marka teknik şartnamesine aykırı kullanım olması.

Marka iptal talebi markanın tescilli olduğu bir kısım mal ve hizmetler içinse ne olacak?

Marka iptal talebi, tescilli olan markanın bir kısım mal ve hizmetleri için gerçekleştiriliyor ise, kurum talep edilen kısım için inceleme yapar ve talep edilen kısım için tescilli olan markanın başvuru sahibinden kullanım kanıtlayıcı evrak talebinde bulunur ve incelemeler neticesinde kısmi marka iptal kararı çıkabilir.  

Marka iptal işlemleri ile ilgili sorularınız için iletişim formunu doldurabilir ya da detaylı bilgi için firmamız ile irtibat kurabilirsiniz.

Bir cevap yazın

Gordion Patent'e hoşgeldiniz.