06 Eyl

Marka tescil başvuru işlemi Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleştirilir.

Öncelikle, başvurusu yapılması planlanan markanın hangi sektör de kullanılacağı ve sektörünün, marka sınıflandırma listesinde hangi sınıfa tekabül ettiği belirlenir.

Marka sınıflarının belirlemesi akabinde, markanın ilgili sınıf veya sınıflarda tescilinin uygun olup olmadığına yönelik marka araştırma / marka sorgulama işlemi gerçekleştirilir.

Bu noktada markanın araştırmasının detaylı ve doğru bir şekilde yapılıyor olması hayli önemlidir. Marka gerek anlamsal olarak gerekse benzerlik açısından detaylı olarak araştırılmalı ve marka sahibine tüm riskleri ile raporlanarak bilgi verilmelidir.

Tescile uygun olmayan veya aynı sektörde benzeri olan bir marka devamındaki süreçte mutlak red nedenlerine göre red edilebilir veyahut ilan aşamasında itiraz edilerek bu noktada reddi sağlanabilir.

Bu sebepler ile özellikle marka araştırma aşamasında profesyonel bir destek almak yerinde olacaktır.

Tescile uygun olduğu belirlenen markanın, varsa logo örneğinin belirlenmesi ve tescil için gerekli olan tarafımızca başvuru sahibine gönderilecek, marka başvuru formu ve vekaletnamenin marka başvuru sahibi tarafından doldurulup, imzalanarak tarafımıza mail ortamında veya okunaklı bir şekilde fotoğrafının çekilerek gönderilmesi yeterli olacaktır.

Gerekli olan evrakların ve varsa logo örneğinin tamamlanması akabinde belirlenen marka başvuru bedelinin de gönderilmesi gerekmektedir.

Marka başvuru bedeli belirlenen sınıf sayısına göre değişkenlik göstermektedir.

Marka tescil başvurusu için gerekli evrak, doküman ve ödemenin tamamlanması akabinde tarafımızca aynı gün içerisinde marka tescil başvuru işlemi gerçekleştirilmektedir.

Her ne kadar marka tescil başvuru süreci uzun bir süreç olsa da marka tescil başvurusunun yapılması, başvurunun gerçekleştiği, gün, saat, dakika itibari ile marka başvuru sahibine öncelik hakkı sağlar.

Başvuru işleminin tamamlanması sonrası Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanları tarafından öncelikle şekli inceleme gerçekleştirilir. Şekli incelemenin tamamlanması ile o gün itibari ile en geç 4 ay içerisinde marka kararı çıkmaktadır.

Kimi zaman karar 10 günde de çıkabiliyorken, kurumda çalışan uzmanların yoğunluğu ile bazen maalesef 4 aylık sürenin dolması hatta bazen geçmesi sonucunda da karar çıkabilmektedir. Türkiye de yılda 200.000’e yakın sadece marka başvuru işlemi gerçekleştirilmektedir.

Doğru bir şekilde ve eksiksiz yapılan marka araştırma işlemi markanın ilan kararı verilmesi ile sonuçlanmaktadır. Resmi Marka Bülteninde ilan edilen marka 2 ay ilan da kalmaktadır ve bu süre zarfında 3. Kişilerin, firmaların görüş sunması ve hatta itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

İlan süresi içerisinde markaya itiraz gelmemesi halinde markanın tesciline karar verilmektedir ve tescil belge bedelinin ödenmesi akabinde markanın tescili kesinleşmiş olur. Tescil edilen bir marka başvurusu, marka başvuru tarihi itibari ile 10 yıl geçerli olur ve her 10 yılda bir marka yenilemesi yapılır.

Marka başvurusunun ilan edilmemesi, markanın kısmi reddi veya markanın reddine karar verilmesi halinde marka başvuru sahibinin 2 aylık süre içerisinde söz konusu karara itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

İlana çıkan marka başvurusuna ilan sürecinde itiraz gelmesi halinde öncelikli olarak başvuru sahibine itiraz geldiğine dair bilgi verilmektedir ve marka başvuru sahibinden 1 aylık süre içerisinde karşı görüş sunması talep edilmektedir. Karşı görüş sunulmayan dosyalarda başvuru, gelen itiraz kapsamında değerlendirilir.

Karşı görüş sunulması halinde ise itiraz ve karşı görüş dosyasında yazanlar kurumda bulunan uzman tarafından değerlendirilir. İtirazın reddine karar verilmesi halinde markanın işlemlerinin devamına karar verilir fakat itiraz sahibine söz konusu karara itiraz etmesi için 2 aylık süre verilir ve yapılan ikinci itiraz yeniden inceleme ve değerlendirme kurumu tarafından incelenir.

Yeniden inceleme ve değerlendirme kurulunun verdiği karar Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde nihai bir karardır.

Marka başvurusuna gelen itirazın kabul veya kısmen kabul, markanın red veya kısmi red olması durumunda marka başvuru sahibine 2 aylık süre içerisinde söz konusu karara itiraz etme hakkı verilir. İtiraz yeniden inceleme ve değerlendirme kurumu tarafından incelenir. Karara itirazın red olması durumunda marka tescil başvurusu iptal olur. Karara itirazın kabul edilmesi halinde ise markanın tesciline karar verilir. Tescil belge bedelinin ödenmesi akabinde tescil belgesi hazırlanılır, marka başvuru tarihi itibari ile 10 sene boyunca tescil edilmiş olur ve her 10 yılda bir markanın yenilemesi yapılır.

Detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.

Bir cevap yazın

Gordion Patent'e hoşgeldiniz.