26 Kas

Marka başvurusu yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Öncelikle bir hizmet veya ürünü başka bir işletmeden ayıran, bazı özel sözcükler ya da kişisel isimler ile adlandırılan, sayılar ya da harfleri içermekte olan, bunların yanı sıra baskı yolu şeklinde çoğaltılabilen pek çok türlü işareti içerisinde bulunduran özelliklere ve hizmet ya da ürünün öznelliğini sağlayan parametrelere marka diyoruz.

Ticaret markaları: Bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.

Hizmet markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

Kişinin ya da şirketin, marka tescilinde bulunması ve marka başvurusunu gerçekleştirebilmesi için önemli adımlar vardır. Öncelikle kimler marka başvurusunda bulunabilir onlardan bahsedelim.

Kimler marka başvurusu yapabilir?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup her hangi bir sektörde ticari faaliyetlerini gerçekleştirenlerin marka başvurusu yapabilme yetkisi bulunmaktadır. Bir sözleşmeye tabi olan bazı ülkelerden olan kişilerde yine marka başvurusu yapabilme yetkileri bulunmaktadır.

Marka Başvurusu

Marka başvurusu nasıl yapılmalıdır?
Başvuru sahibinin gerekli belge ve evrakları temin etmesiyle, online ortamlar tarafından başvuru gerçekleştirilebilmektedir. Yine resmi vekil tarafından da bu başvurular gerçekleştirilebilmektedir.

Marka başvurusu esnasında gerekli belgeler nelerdir?

A) Tescil edilecek markanın varsa logosu, (yazı karakteri), amblemi, etiketi veya ambalaj örneği
B) Tescil edilecek markanın kullanılacağı faaliyet alanının/larının belirlenmesi (mal ve hizmet sınıfları listesi)
C) Özel vekaletname
D) Marka başvuru ücretinin ödendiğine dair belge (Banka dekontu)

MARKA İLE İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER VE GEREKLİ BELGELER

Yenileme
Vekil var ise vekaletname
Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

Devir
Devir sözleşmesi (noter tasdikli)
Devir alana ait iştigal belgesi
Marka tescil belgesi
Vekil var ise devir alana ait vekaletname
Harç ve ücret ödendi belgesi

Lisans
Lisans sözleşmesi (noter tasdikli)
Lisans alana ait iştigal belgesi
Marka tescil belgesi
Vekil var ise lisans alana ait vekaletname
Harç ve ücret ödendi belgesi

Adres Değişikliği
Marka tescil belgesi
Vekil var ise yeni adrese göre düzenlenmiş vekaletname
Harç ve ücret ödendi belgesi

Ünvan Değişikliği
Unvan değişikliğini gösterir Ticari Sicil Gazetesi
Marka tescil belgesi
Vekil var ise yeni unvana göre düzenlenmiş vekaletname
Harç ve ücret ödendi belgesi

Nevi Değişikliği
Nevi değişikliğini gösterir Ticari Sicil Gazetesi
Marka tescil belgesi
Vekil var ise yeni unvana göre düzenlenmiş vekaletname
Harç ve ücret ödendi belgesi

Şirket Birleşmesi
Birleşmeyi gösterir belge aslı ya da tasdikli sureti
İştigal belgesi
Marka tescil belgesi
Vekil var ise vekaletname
Harç ve ücret ödendi belgesi

Veraset ile İntikal
Mahkeme kararı
Marka tescil belgesi
Vekil var ise mirasçılara ait vekaletname (noter tasdikli)
İştigal belgesi
Harç ve ücret ödendi belgesiI

İptal
Vekil var ise vekaletname
Harç ve ücret ödendi belgesi

Tescil Belgesi Sureti
Vekil var ise vekaletname
Harç ve ücret ödendi belgesi

MARKA TESCİL AŞAMALARI VE SÜRELERİ
Markaya herhangi bir itiraz olmaması durumunda tescil işlemleri ortalama 6-7 ay içinde tamamlanmaktadır.

A-) Araştırma ve inceleme süresi
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından mutlak red nedenleri yönünden araştırma ve inceleme süresi ortalama 4 ay kadardır. Söz konusu müracaat ile ilgili herhangi bir mani durum yoksa ve inceleme müspet sonuçlanırsa marka, resmi marka bülteninde ilan edilir.

B-) Resmi marka bülteninde ilan süresi
Marka bülteninde kanuni ilan süresi 2 aydır. Diğer marka sahiplerinin bilgilenmesi, benzer marka sahiplerinin itiraz haklarını kullanması ilan süresi içinde yapılır. İtiraz eden olmadığı takdirde tescil aşamasına geçilir.

C-) Tescil aşaması
2 aylık ilan süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından marka tescil kararı verilir ve tescil kararının tebliğ edildiği tarih itibari ile 2 aylık süre içerisinde tescile dair eksik evraklar ve harç noksanları tamamlanır. Ortalama 1 ay içinde “Marka Tescil Belgesi’’ alınır.

D-) Marka Yenileme
Tescili gerçekleştirilen marka, 10 sene boyunca marka sahibine koruma hakkı sağlar ve her 10 yıl da bir markanın yenilemesi gerçekleştirilerek, sınırsız yenileme işlemi yapılır.

Bir cevap yazın

Gordion Patent'e hoşgeldiniz.