06 Oca

Kalite belgeleri, bir işletmenin ürün veya hizmetlerinin belirli kalite standartlarını sağladığını gösteren resmi belgelerdir. Bu belgeler, işletmenin kalite yönetim sistemini (KYS) değerlendirir ve işletmenin üretim, müşteri hizmetleri, tedarik zinciri yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi alanlarda belirli standartları karşıladığını doğrular.

Kalite belgeleri, farklı sektörlerde ve farklı ölçeklerdeki işletmeler için uygundur. Kalite belgesi almak isteyen işletmeler, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak belgelendirme kuruluşlarına başvuruda bulunabilirler. 

İşletmeler böylelikle, kalite belgeleri sayesinde uluslararası pazarda rekabet edebilir, müşterilerin taleplerini karşılayabilir, maliyetleri azaltma, verimliliği yükseltme ve sürekli iyileşmelerini sağlayabilirler.

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), kalite belgeleri ile ilgili teknik ve teknik dışı alanlarda standartların nasıl olması gerektiğini belirleyen bir kurumdur.

İşletmeler birden fazla kalite belgesi alabileceği gibi, en çok kullanılan kalite belgeleri, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 belgeleridir. 

ISO belgeleri dışında da birçok kalite belgesi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:

 1. TSE Belgesi: Türk Standart Enstitüsü tarafından verilen Türk standartlarına uygunluk belgesine verilen addır. Ülkemizde standardı belirlenen konularda üretim ve yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış kuruluşların söz konusu mamullerinin, ilgili Türk Standartlarına uygunluğunu gösterir bir kalite belgesidir.
 • HACCP Belgesi:  Gıda üreticileri tarafından kullanılan bir belge olup fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik risklere karşı gıdalarda güvenliği sağlayan; güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması maksadıyla, düzgün işleyen bir sistemin oluşturulup korunması temeline dayanan ve küresel ölçekte kabul gören bir gıda güvenliği standardı oluşmasını sağlayan bir kalite belgesidir.
 • CE Belgesi: Avrupa Birliği ülkelerinde satılacak ürünlerin, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen yönetmeliklere uygunluğunu gösteren bir belgedir. Avrupa’ ya Uygunluk anlamına gelen bu işaret Topluluk içinde satılan ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini/ değerlendirildiğini gösterir bir kalite belgesidir.
 • GOST-R Belgesi: Rusya’da satılacak ürünlerin, Rusya Devlet Standardı’na uygun olduğunu gösteren bir kalite belgesidir. Rusya’ya ihracat sırasında ve iç piyasa da satılan ürünler için devlet görevlileri raflarda satılmakta olan ürünler için dahi bu belgenin varlığını sorgulayabilirler.
 • UL Belgesi: Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan elektrikli ve elektronik ürünlerin, Underwriters Laboratories tarafından test edildiğini ve güvenli olduğunu gösteren bir kalite belgesidir.
 • RoHS Belgesi: Avrupa Birliği’nin elektrikli ve elektronik ekipmanlardaki tehlikeli maddelerin kullanımını sınırlandıran direktiflerine uygunluğu gösteren bir kalite belgesidir.
 • Ecolabel Belgesi: Avrupa Birliği’nde kullanılan ürünlerin çevre dostu olduğunu gösteren bir kalite belgesidir.

Sektörlere Göre Alınabilecek Kalite Belgeleri:

Yaptıkları işlerin durumuna göre firmalar, kendi sektörlerine göre de farklı kalite belgeleri alabilirler. İşte bazı sektörlere özgü kalite belgelerinden bazıları:

 1. ISO 22000: Gıda güvenliği yönetim sistemi standardıdır. Gıda ürünlerinin üretiminden, teminine ve tüketiciye ulaşana kadar olan sürecini kapsamlı olarak belirleyen uluslararası bir standarttır. Gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin gıda güvenliği yönetim sistemi kurmaları gerekmektedir.
 • ISO 45001: İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardıdır. İşletmelerin iş sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirleri almalarını ve iş kazalarının önlenmesini sağlar. Mesleki hastalıklar, yaralanma ve kazalar ile ilgili riskleri belirleyerek tedbirler almayı ve bunlardan kaçınmayı sağlar.
 • ISO/TS 16949: Otomotiv sektörü için kalite yönetim sistemi standardıdır. Otomotiv sektöründe tedarik zinciri ve montaj sürecinde kusur önlemeyi ve varyasyon ve israfı azaltmayı vurgulayarak sürekli iyileştirme sağlayan bir kalite yönetim sistemidir.
 • AS9100: Havacılık ve uzay sanayisi için kalite yönetim sistemi standardıdır. bu sektörde yaygın olarak kabul edilen ve havacılık ve uzay endüstrisi için standartlaşmayı hedefleyen bir kalite belgesidir.
 • ISO 13485: Tıbbi cihaz ve medikal sektörü için kalite yönetim sistemi standardıdır. Tıbbi cihazların ticareti ve imalatı alanında faaliyet gösteren kuruluşlara yönelik kalite sistemlerinin sağlaması gereken spesifik şartları tanımlayan bir standart olan ISO 13485, tıbbi cihazların ya da onlarla ilgili hizmetlerin proje, üretim, tesisat ve tedarik safhalarını içine alan bütün kuruluşlar tarafından uygulanabilmektedir.
 • ISO 50001: Enerji yönetim sistemi standardıdır. İşletmelerin enerji verimliliğini artırmak ve enerji maliyetlerini düşürmek için gerekli tedbirleri almalarını sağlar.
 • ISO 27001: Bilgi güvenliği yönetim sistemi standardıdır. İşletmelerin bilgi güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almalarını sağlar.

Bu belgelerin yanı sıra, sektörlere özgü çok sayıda kalite belgesi de bulunmaktadır.

Kalite belgeleri ile ilgili sorularınız için iletişim formunu doldurabilir ya da detaylı bilgi için firmamız ile irtibat kurabilirsiniz.

Bir cevap yazın

Gordion Patent'e hoşgeldiniz.