Türk Patent ve Marka Kurumu, 24 Haziran 1994 tarih ve 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurum olarak Türk Patent Enstitüsü ismi ile kurulmuştur. 1994 yılında gerçekleşen bu atılım ülkemizde sınaî mülkiyet hakları alanında bir dönüm noktası olmuştur.

19 Kasım 2003 tarihinde, 544 Sayılı KHK’nın günümüz koşullarına uyumlu hale getirilmesi ve kanunlaştırılması amacıyla “5000 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiştir.

22 Aralık 2016 tarih ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, KHK yerini Kanuna bırakmış ve Türk Patent Enstitüsü ismi “Türk Patent ve Marka Kurumu”, kısa adı ise “TÜRKPATENT” olarak değiştirilmiştir.

2017 yılı öncesinde patent, faydalı model ve tasarımlar Kanun Hükmünde Kararnameler ile koruma altındaydı ve KHk’lar ile koruma altına alınan bu tesciller davalara konu olması halinde, sınai mülkiyet hakkının temel haklardan sayılması ve Anayasamıza göre temel hakların Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenemeyeceği ilkesinden hareketle, cezalara ilişkin hükümler başta olmak Kanun Hükmünde Kararname maddelerinde sınai mülkiyet sistemini etkileyecek önemli iptaller yaşanmıştır.

Yaşanan iptaller nedeniyle oluşan yasal boşluğu gidermek, daha etkin işleyen bir sınai mülkiyet sistemine geçmek, özellikle patent, faydalı model ve tasarımlarda niteliği artırmak amacıyla hazırlanan ve 10 Ocak 2017 tarihinde marka, patent, tasarım ve coğrafi işaretler için ayrı ayrı düzenlenen Kanun Hükmünde Kararnameler tek çatı altında toplanmış 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile koruma altına alınmıştır.

Gordion Patent olarak, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde kayıtlı resmi marka vekili ve patent vekilleri ile müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Bilgi verebilmemiz için sizi aramamızı ister misiniz?

Size ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinizi paylaşın, patent ve marka tescili hakkında tüm sorularınızı cevaplamak için arayalım.

Gordion Patent'e hoşgeldiniz.