Marka tescil başvurularında; anlamlı anlamsız kelimeler, sayılar, işaretler marka tesciline konu olabiliyor. Bununla birlikte Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) da belirtildiği gibi; vasıf, tür, kalite, ölçü belirten kelimeler (bitter çikolata, taze simit v.b.), coğrafi işaretler (adana kebap, anzer balı v.b), dini semboller (cami, kilise v.b), meslek grupları, toplum ahlakına aykırı ifadeler marka tescili ile koruma altına alınamazlar.

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

 

Marka tescili başvuru tarihi itibari ile 10 yıllık koruma sağlar ve her 10 yılda bir marka tescil yenilemesi gerçekleştirilir. Her yıl ücret ödemek gibi bir uygulama yoktur. Veya daha kısa süreli yenileyelim ve daha az ücret ödeyelim gibi bir durum söz konusu değildir. Bu konuda ki uygulama tek tip ve katidir.

Marka tescil başvurusu, ön incelemeden geçmesi akabinde Resmi Marka Bülteninde 2 ay ilan edilir ve ilan aşamasında 3. Kişilerin, firmaların itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Yasal süreç içerisinde markanıza itiraz edilmesi halinde, tebliğ tarihi itibari ile 1 aylık süre içerisinde karşı görüş/savunma sunma hakkınız bulunmaktadır. Bu konuda profesyonel yardım almanızda yarar vardır.

Marka başvurusu her 15 günde bir yayınlanan Resmi Marka Bülteninde 2 ay ilanda kalmaktadır.

Marka başvuruları Resmi Marka Bülteninde yayınlandığında 3. kişilerin, markalarına benzediği gerekçesi ile tescil başvurusuna itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Marka başvurularında red veya kısmi red kararı alan markalarda enstitü kararına itiraz edilebilir. Ayrıca resmi marka bülteninde yayına çıkan markaya itiraz edildiğinde itiraz red edildiğinde, yeniden kurum kararına itiraz etme hakkı vardır.

Marka tescilinde ayırt edicilik, marka tescil başvurusu yapılacak markanın, muadillerinden farklı olması, rakipleri ile karıştırılmadan akılda kalıcı olmasıdır. Yani müşterinin ürünü veya hizmeti alırken başka bir ürün veya hizmet ile karıştırmadan satın almasıdır. Bir örnek ile açıklayalım. En sevdiğiniz parfümü t-shop, gratis, watsons gibi bir mağazadan alırken aynı rafta yan yana duran iki parfümün üzerindeki markaların sizin satın alma algınızı etkilemeyecek kadar birbirinden farklı olması, ayırt edilebilir olması gereklidir. Marka tesciline karar veren uzmanların genel bakış açısı bu şekildedir.

Marka Patenti, Marka Patent, Markamın Patenti gibi yanlış kullanımlardan kastedilen aslında Marka Tescilidir.

Marka Tescili: ürün veya hizmetin ismi olarak seçilen kelime, sayı, şekillerin Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) çerçevesinde koruma altına alınmasıdır. Marka Tescili ürün-hizmetin isimlendirilmesi için ismini korur. Bazen marka tesciline, isim tescili de denmektedir ki bu da yaygın bir yanlış kullanımdır. Kastedilen yine marka tescilidir.

Patent Tescili: bir buluşa konu olabilecek kriterleri taşıyan bir makine, bir cihaz, bir ilaç içeriğinin başvuru sahibi adına tescillenmesidir. Patent tescili size ait olan buluşu, icatı korur.

İlaç, gıda, boya, kozmetik, asansör üretimi gibi  resmi bir makama ibraz zorunluluğu olan bir sektörde faaliyet göstermiyor iseniz marka tescil başvurusu için ticari faaliyet şartı yoktur. Şahsınız adına da ileride kullanılmak üzere marka tescili sağlayabilirsiniz.

Fakat bunun ile birlikte marka tescili markaya dayalı ticari hakların korunması olduğundan, markanızı kullanmak için ticari bir faaliyet göstermeniz gereklidir. Ayrıca bir marka tescili tescil edildiği tarihten itibaren 5 yıl fasılasız kullanılmamış ise SMK’ya göre markanın iptali sağlanabilir. Marka tescilinizin hükümsüz olmaması için ticari kullanımını tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Fakat marka tescil başvuru için ticari faaliyet şart değildir. Daha sonra kullanmak üzere Marka tescilinizi alabilirsiniz.

Marka tescil başvurusunu şahsınız veya ortağı olduğunuz firma adına almakta avantaj/dezavantaj olarak bir farklılık yoktur. Bununla birlikte marka tescilini şahsınız adına aldıysanız; firmanıza kullanım için lisans verdiğinize dair sözleşme yapmanızı tavsiye ederiz. Böylece markanın 5 yıl fasılasız kullanılmamasına bağlı hükümsüzlük haline düşmesinden korunmuş olursunuz. Ayrıca firmanız adına devlet desteklerinden yararlanmak gibi bir planınız varsa da firma adına marka tescilini almakta fayda vardır. Aksi taktir de başvuru sahibi uyumsuzluğundan dolayı resmi kurumlarda sorun yaşama ihtimaliniz söz konusu olabilir.

Marka tescili ile koruma altında olan bir markayı, üçüncü kişilerin ticari kullanımına izin verilmesine lisans adı verilir.  Tarafların karşılıklı imzaladığı lisans sözleşmesi ile markanın 3.ncü kişiler tarafından hangi şartlarda kullanılacağı yani lisansın içeriği belirtilir. Lisans sözleşmesinin noter onaylı olması ve Türk Patent ve Marka Kurumunda (TPMK), ilgili markanın siciline işlenmesi, marka tescil sahibinin ve lisans verilen tarafların haklarını korumak için zorunluluk olmasa da bir ticari gerekliliktir ve Gordion Patent olarak tavsiyemizdir.

Marka Tescil Başvuruları Şahıs veya Tüzel kişi (firma) olarak yapılabilir. Başvuru sahip(ler)i ister şahıs isterse firma olsun birden fazla başvuru sahibi aynı marka için marka başvurusunda bulunabilir. İki veya daha fazla şahıs olarak, iki veya daha fazla firma olarak, Şahıs + Firma olarak marka tescil başvurusunu yapabilirler. Tüm başvuru sahipleri aksini belirtmedikleri sürece eşit hakka sahip olacaklardır.

Gordion Patent'e hoşgeldiniz.